Missa Laetatus Sum – Zo. 17 juni 2018

Ochtendmis in De Krijtberg, Amsterdam

Tijdens de eucharistieviering van 09.30 uur op zondag 17 juni 2018 zingen drie koren o.l.v. Robert van der Vinne de Missa Laetatus Sum van Tomás Luis de Victoria.

Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611) is een van de drie grootste Spaanse polyfonisten van de 16de eeuw. Als jongeman trok hij naar de pauselijke residentie in Rome om daar meer dan twintig jaar te studeren en werken als musicus. De invloed van de dan al in Europa beroemde Italiaanse componist en kapelmeester Giovanni da Palestrina (1525-1594) is duidelijk herkenbaar in zijn muziek.
Terug in Spanje heeft Victoria de rest van zijn leven alleen aan kerkmuziek gewijd en werd hij uiteindelijk priester bij de oratorianen. Hij heeft meer dan 20 missen, 45 motetten en enkele composities voor de liturgie geschreven.

De Missa Laetatus Sum (vertaling: de mis ‘Verheugd ben ik’, naar psalm 122) is voor drie gelijkwaardige koren geschreven die meerdere melodielijnen afwisselend en gelijktijdig zingen. De koren (het Oudemuziekkoor Bosch en Duin, Kamerkoor Capricciata uit Bussum en Kamerkoor Victoria uit Weesp) zingen de Latijnse mis met het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en het Agnus Dei. Zij worden daarbij ondersteund door twee oude instrumenten: een cornetto en een baroktrombone. Organist tijdens de viering is: Henk Gierveld.

De drie koren bevinden zich alle drie op een andere locatie in de kerk. Dit zal een bijzondere beleving voor de toehoorders zijn. Een beleving die Victoria ook moet hebben gehad toen hij evenals Palestrina tweekorige wisselzang hoorde die klonk vanaf de twee balkons die boven de gelovigen in de San Marco-kathedraal in Venetië hingen.

Overige informatie

De drie koren die de Missa Laetatus Sum zingen zijn:

Kamerkoor Capricciata
Kamerkoor Capricciata, ooit opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum, vierde in november 2017 haar 25-jarig bestaan. De muzikale leiding is sinds 1 september 2016 in handen van Robert van der Vinne. Het koor bestaat uit circa 20 leden en zingt klassieke muziek van alle tijden, wereldlijk en geestelijk.
www.kamerkoorcapricciata.nl

Kamerkoor Victoria
Samen zingen in een fijne sfeer in een kamerkoor dat een hoog niveau nastreeft. Met dat doel is Kamerkoor Victoria in februari van dit jaar van start gegaan. In korte tijd werden zangers gevonden die deze wens, en de liefde voor muziek, delen. Met deze enthousiastelingen wordt wekelijks gerepeteerd in Weesp onder leiding van dirigent Robert van der Vinne.
Het koor staat dus nog aan het prille begin van zijn bestaan. Het treedt 16 en 17 juni 2018 voor het eerst op. Hierna zal het koor verder gaan met een gevarieerd repertoire waarin ruimte is voor eeuwenoude en gloednieuwe muziek, a capella of begeleid.
https://www.facebook.com/Kamerkoor-Victoria-179089529462772/

Oudemuziekkoor Bosch en Duin
Het Oudemuziekkoor Bosch en Duin is opgericht door dirigent Robert van der Vinne en Nelleke Posthumus Meyjes op 1 oktober 2015 in Bosch en Duin. Het zingen van a capella koorstukken van de 14de tot en met de 19de eeuw staat centraal. Maar het is vooral het samen fijn muziek maken en het beste uit jezelf halen op een ontspannen manier wat dirigent en koor verbindt.
https://www.facebook.com/Oudemuziekkoor.Bosch.en.Duin/