Trois Choers au Coeur, Za. 16 juni 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 om 20.00 uur geeft het Oudemuziekkoor Bosch en Duin o.l.v. Robert van der Vinne een concert in de Toermalijnzaal van Christophorus, Duinweg 35 te Bosch en Duin.

Missa Laetatus Sum voor drie koren

De Missa Laetatus Sum van de 16de-eeuwse Spaanse componist Victoria vormt het hart van dit concert. In de Latijnse misgezangen hoort u zijn diepe geloof en gevoel voor mystiek. Hij schreef de mis voor drie koren.
De Missa Laetatus Sum is een prachtig voorbeeld van de Cori Spezzati-stijl die in de 16de eeuw ontstond in Venetië. De drie koren zingen meerdere melodielijnen afwisselend en gelijktijdig, en staan verspreid in de zaal.
Dit intense werk van Victoria wordt zelden uitgevoerd, omdat de organisatie van drie gelijkwaardige koren zo moeilijk is. Dirigent Robert van der Vinne is dat wel gelukt met het Oudemuziekkoor Bosch en Duin, het Kamerkoor Capricciata uit Bussum en het Kamerkoor Victoria uit Weesp.

Boheemse Rapsodie

Verder omvat het concert werken van o.a. Biber, Brahms en Dvorak. Er zijn solo-optredens van vocale en instrumentale vrienden van het Oudemuziekkoor, zoals o.a. Meneka Senn (sopraan), Jacobien Rozemond (mezzosopraan en viool), Henk Gierveld (piano en orgel) en Wouter van der Lans (piano).

Miserere Mei

Tot slot, maar niet op de laatste plaats, hoort u het prachtige Miserere Mei van Allegri. Ooit mocht dit werk uit 1630 door zijn hemelse karakter alleen in het Vaticaan worden uitgevoerd. Wie het zou kopiëren zou geëxcommuniceerd worden. Enkelen probeerden het; alleen Mozart slaagde erin achteraf tekst en melodie precies op te schrijven en liet het uitvoeren in Wenen. Drie maanden later werd hij bij de Paus ontboden, niet voor zijn excommunicatie maar om een ridderorde voor zijn geweldige prestatie in ontvangst te nemen.

Overige informatie

Toegang: € 12,50 (€ 10,00 voorverkoop) incl. programmaboekje en na afloop een drankje.
Reserveringen:  sylvia van houts apestaartje gmail com